Innkalling Årsmøte Innlandet Sjakkrets Ungdom 2022

Hjertelig velkommen til årsmøte i Innlandet Sjakkrets Ungdom 2022.

Tidspunkt: Mandag 24.januar kl.19:00-20:30

Sted: Skype (lenke kommer)

Påmeldingsfrist: Søndag 23.januar til undertegnende. Ifg vedtektene har hvert lokallag rett til å møte med en stemmeberettiget representant for hvert påbegynt titalls medlemmer.
Påmelding sendes til Espen Frøyshov på espen(alfakrøll)froyshov (punktum)net

Forslag til årsmøtet skal være i hende styret innen søndag 16.januar.

Saksliste årsmøte

 1. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og representantenes fullmakter
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsmelding Innlandet SKU 2021
 4. Regnskap, budsjett og kontingenter
 5. Planer for året
 6. Forslag til årsmøtet
 7. Valg:
  Fem personer skal være i styret, leder velges for ett år.
  1. Det skal velges styreleder, tre styremedlemmer, hvorav en kasserer samt et varamedlem.
  2. Valg av revisor (en person) og valgkomité (to personer)