Om kretsen

Innlandet Sjakkrets Ungdom er en krets for barne- og ungdomssjakklubbene i Innlandet. Vi er tilknytta Ungdommens Sjakkforbund, som har klubber og kretser over hele Norge.

Styret for 2021
Leder: Espen Frøyshov
Kasserer: Hanne Sigvaldsen
Styremedlem: Bjarne Gjørvad
Styremedlem: Elias Saeedi
Styremedlem: Øyvind Henriksen

Varamedlem: Sverre Johnsen
Varamedlem:

Valgkomité: Sivert Ørsleie
Valgkomité: Trond Nerland